Clock ( Zegar) – Eliza Segiet / Translated by Artur Komoter

Poem by Eliza Segiet

Clock

Tick tock, tick tock,
tick tock of the clock
for everyone sounds differently.
Measures the past,
the future.
Yet there is no present –
it’s just a moment,
a speck,
that ends something,
or maybe
begins?

Translated by Artur Komoter


Zegar

Tik tak, tik tak,
tik tak zegara
dla każdego dźwięczy inaczej.
Odmierza przeszłość,
przyszłość.
Teraźniejszości przecież nie ma –
to tylko chwila,
punkcik,
który coś kończy,
a może
zaczyna?

 


Photo: Włodzimierz Segiet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s