World Poetica: César Vallejo Abrahami Mendoza / Videopoem dhe shqipërim nga Kolec P. Traboini

World Poetica: César Vallejo Abrahami Mendoza

César Vallejo Abrahami Mendoza(16 mars 1892 – 15 prill, 1938) ishte poeti peruan që botoi vetëm tre libra me poezi gjatë jetës së tij. Përkundër kësaj, ai është konsideruar si një nga novatorët më të mëdhenj poetikë të shek. XX dhe për të gjitha gjuhët. Shqipëroi Kolec Traboini, realizoi Pantheon.

Videopoem dhe shqirëtim nga Kolec P. Traboini

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s