Shtëpia Botuese ” ADA” publikon librin me tregime dhe novela” Rruga “Miss Durham” të autorit Viron Kona

Shtëpia Botuese ” ADA” publikon librin me tregime dhe novela” Rruga “Miss Durham” të autorit Viron Kona

Titulli: Rruga “Miss Durham”

Tregime dhe novela
Viron Kona

Prozë

Redaktor: Dr. Bajram Mejdiaj
Recensa:Sejdo Harka,Petrit Malushi,
Piktor:Brunilda Braho(Beqiri)

 

Roland Lushi

Shtëpia Botuese “ADA”
Rruga: Mihal Grameno Pall. 32 Ap. 7 Tiranë
E-mail: rlushi@yahoo.it
Cel: +3554 68 221 9016
www.botimetada.com
Tiranë, 2018

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Kona, Viron
Rruga “Miss Durham” : tregime dhe novela / Viron
Kona ; red. Bajram Mejdiaj. – Tiranë : Ada, 2018
168 f. ; 14×20 cm.
ISBN 978-9928-244-71-0

1.Letërsia shqipe 2.Tregime dhe novela

821.18 -32

 

Autori: Viron Kona

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s