ABAHN LETH (LE ANH)

ABAHN LETH (LE ANH)   ABAHN LETH (LE ANH), emri i vërtetë Lê Thành Bá, lindi në vitin 1941 në Vietnam. Profesionet: mësues, poet, shkrimtar. Kryeredaktor i Organizatës së Bashkëpunimit të Gazetarisë dhe Komunikimit Ndërkombëtar, Phnom Penh, Kamboxhia. Abahn Leth … Continue reading