Shtëpia Botuese “ADA” publikon librin “Shitësi i vogël i kekëve”1, të autorit Viron Kona

Shtëpia Botuese “ADA” publikon librin “Shitësi i vogël i kekëve”1, të autorit Viron Kona

Autori i mirënjohur Viron Kona vjen këtë herë me një novelë të bukur për fëmijë.
Ky libër është ripunim i një tregimi të mëparshëm të autorit, i zgjeruar dhe i pajisur me ilustrime.

Autori: Viron Kona
“Shitësi i vogël i kekëve”1,
Novelë për fëmijë

Redaktor: Sejdo Harka
Redaktor letrar: Prof. Murat Gecaj
Recensentë: Sokol Demaku,
Bashkim Saliasi
Piktore: Eni Jakupi

@ Gjitha të drejtat janë të autorit
ISBN… 978-9928-244-72-7

Kontakt me autorin:
konaviron@yahoo.com
Cel: 0692499995

Roland Lushi

Shtëpia botuese “ADA”
Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap.7
Cel: 068 22 190 16
Tiranë, mars 2018

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë
Kona, Viron Shitësi i vogël i kekëve : novelë për fëmijë / Viron Kona ; red. Sejdo Harka. – Tiranë : Ada, 2018
64 f. ; 17×24 cm.
ISBN 978-9928-244-72-7
1.Letërsia shqipe 2.Letërsia për fëmijë
3.Tregime dhe novela
821.18 -93 -32

 

Autori : Viron Kona

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s