Poems by Tanni Bose

Poems by Tanni Bose   Poetry You are the aroma of existence Bewitched in time Sewed and sutured with feathery emotions Mastered with splendid care Served with silvery tears Savored with golden joy Nectar for lovers immortal Your birthday is … Continue reading

Leyla IŞIK (Turqi)

Leyla IŞIK   Leyla IŞIK – Edukatore-Poete-Shkrimtare-Artiste Ajo përfundoi arsimin fillor dhe të mesëm në Izmir. Ajo ka studiuar në Kolegjin e Trajnimit të Mësimdhënësve në Usak. Ajo u diplomua nga Fakulteti i Edukimit në Universitetin Eskisehir të Anadollit. Leyla … Continue reading