Emri më i shpërndarë – Dr. Jernail Singh Anand / Përktheu: Marjeta Shatro – Rrapaj

Dr. Jernail Singh Anand

Presidenti Themelues i Philosophique Poetica; Udhëheqësi i Paqes dhe Letërsisë Botërore, Ikonë e Paqes Botërore dhe Ikona e Lidershipit Botëror [Nigeri]; Kryqi i Paqes; Kryqi i letërsisë; Ish Sekretari i Përgjithshëm i Parlamentit Botëror të Letërsisë; Ambasador në Bashkimin Botëror të Poezisë [Itali].

 

Emri më i shpërndarë

E vërteta është një emër i ndashëm;
E vërteta e një personi
shpesh është e ndryshme nga e një tjetri.

Sokrati vdiq,
por ne jemi gjallë ,
sepse ne kemi komprometuar të vërtetën tonë.

Ne e gjejmë atë
më mirë për të jetuar me copa të thyera
se sa ta kthejmë në fabrikë.

Oqeani ka për të
Pushuar në shishe uji
dhe kube akulli në gotat e pijanecit;

Kush adhuron male
por figurat
prerë janë ato që trajtohen si perëndi.

Vetëm një gotë me ujë të pijshëm,
jo oqean i cili
shuan etjen time dhe më jep jetë

Edhe vdekja është një e vërtetë,
por që kush e shkurton atë
përveç në doza të vogla çdo natë?

Në çdo hap
ka të vërtetë edhe pse
ne dyshojmë në të gabuara dhe të rreme.

Eja te njeriu i dashuri im!
Toka është e vërteta që e formon atë
Dhe informon energjinë e paktë të tij.

 

THE MOST DIVISIBLE NOUN

Truth is a divisible noun;
The truth of one person
is often different from the other.

Socrates died but
we are alive because
we have compromised our truth.

We find it
better to live broken pieces
than being sent back to the factory.

Ocean has to
break into water bottles
and ice cubes in a drunkard’s glass;

Who worships mountains
but the figures
cut off them are are treated as gods.

Only a glass of drinking water,
not the ocean which
quenches my thirst and gives me life

Death too is a truth
but who courts it
except in small doses every night?

In every bit
there is truth although
we dub it false and fake.

Come to man my dear!
The earth is truth that shapes him
And it informs energy bit of him.

 


Përktheu: Marjeta Shatro – Rrapaj

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s