Iron (for professor Bogumila Rouba) / Poem by Eliza Segiet

Poem by Eliza Segiet

 

Iron

for professor Bogumila Rouba

In the apparent space of life 
the iron had a soul,
that did not die
not even slowly.
Only an emaciated hand
got cold on an empty table.
On both sides of the wall
telepathy associated
ashes with life.
Remember, my grandson,
you were born a human,
but once there was war,
and on it new homes were sown.

Translated by Artur Komoter
——-

 

Żelazko

Profesor Bogumile Roubie

W pozornej przestrzeni życia 
żelazko miało duszę,
która nie umierała
nawet powoli.
Tylko wychudzona ręka
stygła na pustym stole.
Po obu stronach muru
telepatia łączyła
prochy i życie.
Pamiętaj wnuku
urodziłeś się człowiekiem,
ale kiedyś była wojna,
na niej posiano nowe domy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s