SENTENCA TË SHKËPUTURA KOHE (Nga thëniet e mia të veçanta gjatë veprimtarisë shkrimore e gojore, në mes viteve 1979-1999) / Nga: Brahim Ibish AVDYLI

SENTENCA TË SHKËPUTURA KOHE (Nga thëniet e mia të veçanta gjatë veprimtarisë shkrimore e gojore, në mes viteve 1979-1999)   Nga: Brahim Ibish AVDYLI *** Paqja dhe Liria janë gjëra të shenjta për secilën qenie të kësaj bote, të çfarëdo … Continue reading

Poems by Linda B. Scanlan

  Morning Tea   Sipping tea in her living room….relaxed and casual we began to talk…..she looked at me intently….her eyes deep pools of ebony flanked by long silky lashes….giving nothing away….confident and shrewd….exotic and mesmerizing ….hair wrapped severely in … Continue reading