SENTENCA TË SHKËPUTURA KOHE (Nga thëniet e mia të veçanta gjatë veprimtarisë shkrimore e gojore, në mes viteve 1979-1999) / Nga: Brahim Ibish AVDYLI

SENTENCA TË SHKËPUTURA KOHE (Nga thëniet e mia të veçanta gjatë veprimtarisë shkrimore e gojore, në mes viteve 1979-1999)   Nga: Brahim Ibish AVDYLI *** Paqja dhe Liria janë gjëra të shenjta për secilën qenie të kësaj bote, të çfarëdo … Continue reading