( DRIZZLE – MRHOLÍ – ROMINJA – Pavol Janik / Translated into English and Serbian by Smiljana Piksiades

Poem by Pavol Janik
 
 
 
DRIZZLE (English)
 
It dawns in your eyes
just like at the fish farm.
You kiss is cold
on my absent face.
You look at me
through the morning windows just before waking.
 
Nevertheless
I will go unnoticed
around your sadness.
 
(1981)
 
 
 
MRHOLÍ (Slovak)
 
V tvojich očiach svitá
meravo ako v rybníku.
Studeno ma bozkáš
na neprítomnú tvár.
Prezeráš si ma
rannými oknami tesne pred prebudením.
 
Aj tak
prejdem bez povšimnutia
okolo tvojho smútku.
 
(1981)
 
 
 
ROMINJA (Serbian)
 
U tvojim očima sviće
prigušeno kao u ribnjaku.
Poljubiš hladno
moje odsutno lice.
 
Posmatraš me
jutarnjim oknima
neposredno pre buđenja.
 
I tako
obići ću
oko tvoje tuge
neprimećen.
 
(1981)
 
Translated into English and Serbian by Smiljana Piksiades

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s