FYODOR TYUTCHEV /  Shqipëroi dhe realizoi videomontazhin Kolec P. Traboini

FYODOR TYUTCHEV /  Shqipëroi dhe realizoi videomontazhin Kolec P. Traboini

Poezi – shqipërime nga Kolec Traboini, Washington DC 2016 – 2017. L. Tolstoy për F.Tyutchev ka shkruar: “Pushkin ishte më i gjerë, natyrisht, por Tyutchev më i thellë,” Traboini Studio

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s