Shtëpia Botuese MUZGU publikon librin me fabula “Edhe ujk, edhe me zile” të autorit Lumo Kolleshi

Shtëpia Botuese MUZGU publikon librin me fabula “Edhe ujk, edhe me zile” të autorit Lumo Kolleshi

Titulli: Edhe ujk, edhe me zile

Autor: Lumo Kolleshi

Shtëpia Botusese: Muzgu

Viti Botimit: 2018

Shtëpia Botuese MUZGU nxori nga shtypi librin me fabula “Edhe ujk, edhe me zile” të autorit Lumo Kolleshi, një prej fabulistëve më të dëgjuar dhe seriozë që kemi, me një aftësi racionale të përdorimit të detajeve fabuleske. Bie në sy këdvështrimi interesant i fenomeneve, përdorimin i një letërsie ekonomike (çfarë tregon se ky autor di ta administrojë mirë edhe matricën zanafillore ku e ka marre detajin fabulesk, ashtu dhe përdorimin poetik që i bën këtij detaji), veti të një autori shumë të kujdesshëm, të vëmendshëm, serioz e gjithësesi të talentuar.

 

Botuesi: Mark Simoni

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s