TOUCHING THE BOUNDLESS REALM / Poem by Abahn Leth

Poem by Abahn Leth

 

TOUCHING THE BOUNDLESS REALM

I have a rendez-vous with words late in the night,
Inducing the curtain of language to roll up for mindful sight,
For the unknown not to be tottering,
For mooring a poem at the wharf I help the wordy floating.

The six-word lines are waiting I don’t know
When the eight-words encounter the cause of my dream flow.
Being at fault waves also let down themselves , just now
Leasurely the blue currents are made while tying a bow.

Clouds are romping,the moon vaguely appears now bright then dim.
Days are full of joys but nights are with their own sadness stream.
On the other side of the river who sells an entire night ?
When rains of shooting stars are falling, making an area of reeds white.

Whose boat is moored at the wharf so-called the thousands of stars ?
The rowing sounds break greeting words of plants and grass.
Singing out for the boat without dating as ever
It’s passionately fond of moonlights reflecting on water.

What a pretty countryside girl ! – but
Shy and diffident hugs will be given at the dawn of love.
I dream so much of a marriage engagement.
As a remote valley in Spring scents fragrance.

In a white Summer on a hill slope sunshine is involved,
Sour and scornful Autumn’s winds in beloved streets will solve.
A humdrum Winter is suddenly warmed up by a lullaby
High-pitched,bass,deliberate or tight.
It turns soft as a wind in the rice field sighes.

MY SOUL HAS TOUCHED THE BOUNDLESS REALM…

 

CHẠM CÕI MÊNH MÔNG
Thơ : Đỗ Ái Liên 
(Bình Thuận)

Đêm khuya hẹn hò con chữ
Rủ rê bức màn ngôn ngữ vén lên
Để bí ẩn khỏi chênh vênh
Ta dìu cả nỗi lênh đênh cặp bờ

Nào hay câu lục đợi chờ
Gặp duyên câu bát tình mơ mộng tình
Ngỡ ngàng sóng cũng buông mình
Thảnh thơi dòng bích tạo hình kết nơ

Mây tung tăng dãi trăng mờ
Ngày vui hò hẹn, đêm thơ thẩn phiền
Bên sông ai bán đêm tuyền
Đêm sao chổi rụng trắng miền cỏ lau

Đò ai cặp bến ngàn sao.
Mái chèo khua vỡ lời chào cỏ cây
Câu hò không hẹn mà say
Trăng lồng bóng nước tình ngây dại tình

Cô thôn nữ mặn mà xinh
Vòng tay e ấp hẹn bình minh trao
Mộng mơ trầu níu nhánh cau
Lũng xa xuân quyện hương ngào ngạt
hương.

Triền xa hạ trắng nắng vương.
Gió thu đỏng đảnh phố phường luyến lưu.
Đông buồn chợt ấm lời ru
Bỗng, trầm,khoan,nhặc mềm như gió đồng.

Hồn ta chạm cõi mênh mông…

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s