Агрон Шеле ( Agron Shele) за прв пат преведен на македонски јазик / Превод од англиски на македонски Билјана З.Билјановска

АГРОН ШЕЛЕ Роден е на 7 октомври 1972 во селото Лескај, во близината на градот Пермет, Албанија. Автор е на следните литературни творби: „Чекорите на Клара„(роман),„Зад теминото перде„(роман, „Погрешна слика„(роман), „Девствен премиња„ (поезија), и „Есеј-1„. Агрон Шеле е едновремено координатор … Continue reading