KIEU VISITES KIM TRONG (Kiều Thăm Kim Trọng) / Poem by Abahn LETH

Poem by Abahn LETH

 

KIEU VISITES KIM TRONG
Dedicated to Nguyen Du, the author of ” The Tale of Kieu” (Đoạn Trường Tân Thanh).

Windy days and moonlit nights gradually took their turns as ever
It was less flowers,more leaves : Spring seemed to be over.

Just in time of Kieu’s father’s birthday : an anniversary,
For a gratitude ceremony and congratulations party.

They, her parents, a young brother and a young sister jubilantly shopping clothes,
Kieu was at home by herself ,everyone else has gone out.

She thought it was a good chance to reunite a while with her fiancée.
Everything for the party was well prepared and displayed already.

She deliberately walked along the wall ,raising a call,
Under branches full of flowers Kim was waiting, not late at all.

Kim softly blamed : ” You’re indifferent ,you see, you’re the one
“Whose passionate love seemed to fade from that day on.

“The melancholic longings are weighing on my heart,
“I’ve suffered such sorrow of the Cupid’s dart…!”

Kieu said : ” Excuse-me ! I’ve been prevented from our relation faithless
” That I’ve let you down – forgive me with your kindness.

” For heart-to-heart sympathy I try to give you first fresh dreams
They followed the curving along the rock-garden to look for ‘sun beam’

At the end of the wall there was a small path just close
Kim raised hands to open the so-called Fairy Cavern to pose.

The more they looked at each other the more their faces became smiling.
They were exchanging ideas, opinions, consolations and a sentimental longing.

Side by side, they walked to Kim’s studying room.
They continued to reinforce their affections in sum.

They consolidated their pledge of allegiance.
On the shelf there were lots of tools to write and draw for performance.

And a water-colours painting hung up against it – on the line.
Drawing features were lifelike – What beautiful pines !

The more Kieu watched it the more she liked its freshness.
Kim suggested : ” The art-work has just finished more or less.

“Your appreciation possibly written on it would be added more value.”
Kieu’s hand writing truly belonged to a born-artist – her due.

At the upper corner of the picture she wrote right away a four-lines poem
With not only figurative words but also rhyme scheme.

Kim amazed : ” Your words couch out diamonds, eject pearls ! – thus
” Great poetess of the world can’t help but make her bow before you as a must.

” My own capabilities won’t be full enough to have fair fame,
“Oh, goodness ! Which luck would give me a scholar in name ! ”

Kieu admired : ” At my first sight to your brilliant appearance to pleasure
” You must be in nobility or range among great scholars.

” I ask myself if I can be named on the same day with you, my darling,
“From my innocent childhood memory I never forget a magician’s saying :

” Those who have the genius shown up will have a bad fate.
” Referring to your aristocracy I look into my sake.

” You’re pre-eminent I have a little talent, it’s so humble.
” Should we be well-matched for a nice couple ?

Kim pacified : ” Our encounter is a predestined love tie
” ‘Man proposes God disposes’ doesn’t pursue with hue and cry.”

” If the consequence won’t satisfied our desire,
” Dare any danger, any conflict in the future. ”

With thoughtful attitudes they told each other in confidence,
They felt tipsy by some gulps of wine in an open contenance.

Their joyfulness quickly vanished ! What a short day !
To look round, half the sun on the array of western mountains was on display.

Saying good bye, Kieu couldn’t stay any longer,
She couldn’t help but leave her intimate lover.

ABAHN LETH
@All rights reserved
Họ Chi Minh , 24th May , 2018

 

Kiều Thăm Kim Trọng

Lần lần ngày gió đêm trăng
Thưa hồng rậm lục, đã chừng xuân qua
Trên hai đường dưới nữa là hai em
Tưng bừng sắm sửa áo xiêm
Biện dâng một lễ xa đem tấc thành
Nhà lan thanh vắng một mình
Ngẫm cơ hội ngộ đã dành hôm nay
Thì trân thức thức sẳn bày
Gót sen thoan thoắt dạo ngay mé tường
Cách hoa sẽ dặng tiếng vàng,
Dưới hoa đã thấy có chàng đứng trông.

” Trách lòng hờ hững với lòng
” Lửa hương chốc để lạnh lùng bấy lâu.
” Những là đắp nhớ đổi sầu,
” Tuyết sương nhuốm nửa mái đầu hoa râm.”

Nàng rằng : ” Gió bắt mưa cầm,
” Đã cam tệ với tri âm bấy chầy.
” Vắng nhà được buổi hôm nay
” Lấy lòng, gọi chút ra đây tạ lòng.”

Lần theo núi giả đi vòng,
Cuối tường dường có nẻo thông mới rào.
Xắn tay mở khóa động đào,
Rẽ mây ,trông tỏ lối vào Thiên thai.
Mặt nhìn mặt càng thêm tươi,
Bên lời vạn phúc, bên lời hàn huyên.
Sánh vai, về chốn thư hiên,
Góp lời phong nguyệt, nặng nguyền non sông.
Trên yên bút giá thi đồng,
Đạm thanh một bức tranh tùng treo trên.
Phong sương được vẻ thiên nhiên,
Mặn khen nét bút càng nhìn càng tươi.

Sinh rằng : ” Phát họa vừa rồi,
” Phẩm đề xin một vài lời thêm hoa.”

Tay tiên gió táp mưa sa,
Khoảng trên,dừng bút, thảo và bốn câu.

Khen : ” Tài nhả ngọc phun châu, 
” Nàng Ban ả Tạ cũng đâu thế này !
” Kiếp tu xưa ví chưa dày,
” Phúc nào nhắc được giá này cho ngang.!

Nàng rằng : ” Trộm liếc dung quang, 
” Chẳng sân ngọc bội , thời phường Kim môn.
” Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn.
” Khuôn xanh biết có vuông tròn mà hay !
” Nhớ từ năm hãy thơ ngây,
” Có người tướng sĩ đoán ngay một bài :
“Anh hoa phát tiết ra ngoài,
” Nghìn thu bạc mệnh một đời tài hoa.
” Trông người lại ngắm đến ta, 
” Một dày một mỏng , biết là có nên.?

Sinh rằng : ” Giải cấu là duyên, 
” Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều.
” Ví dù giải kết đến điều,
” Thì đem vàng đá mà liều với thân.”

Đủ điều trung khúc ân cần,
Lòng xuân phơi phới, chén xuân tàng tàng.
Ngày vui ngắn chẳng đầy gang,
Trông ra ác đã ngậm gương non Đoài.
Vắng nhà chẳng tiện ngồi dai,
Giã chàng, nàng mới kíp dời song sa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s