Cetatea de piatră / Irina Lucia Mihalca

Irina Lucia Mihalca
 
 
Cetatea de piatră
 
Nu e hazard.
Totul e ordonat în timp,
duhul calm
în aspra pace
ne urzește, ne desface.
 
Stânci verticale, înalte,
impunătoare
și peste tot
cerul întins, mult cer.
Acolo, retrași din lume,
eremiții au urcat
piatra dură,
abruptă,
dezgolită,
treaptă de treaptă,
într-un timp
care urcă,
au suspendat
și zidit cetatea
deasupra abisului,
apa vie
ce izvorăște
din fântâna interioară.
 
Neîntreruptă de veacuri,
o rugăciune adâncă,
imuabilă,
plutește-n văzduh,
unind cerul cu pământul.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s