HASAN MİRZA LİVES – Mahirə Nağıqızı / Translated: Mesme Ismayilova

Poem by Mahirə Nağıqızı
 
 
HASAN MİRZA LİVES
 
It does not say that we have
seen these months without him.
Hasan Mirza lives on our face.
It is neighter secret, no wisdom,
That HAsan Mirza lives
hundered for hundreds
 
His voice is going away,
His land is Azerbaijan-
here and there.
His nest is on the voluems
On the words Hasan Mirza lives.
 
The book was light – he admired,
He couldn’t oppress –
neighter tired.
Dereleyes – said,
moaned on the grief,
Eleyes – where Hasan Mirza lives.
 
It was said – handson, native son,
It waa said- never left
alone the man.
It was said – father,brother,
uncle him.
Hasan Mirza lives on flat and
montain.
 
Mam Nazli,lessly burst into flame,
Talk to those who make name.
If you ask from the thousands,
It waa said: Hasan Mirza lives in us.
 
Everybody who knows him that
he was brave,
He was thrifty, greatful for bread,
He took away drowsiness
with his “Dilqam”
Hasan Mirsa lives
in the string of saz.
 
 
 
HƏSƏN MİRZƏ YAŞAYIR
 
Bu ayları onsuz gördük deyilməz,
Yığnaqlıydı,çörək qədri bilərdi.
O nə sirdir, nə hikmətdir bilinməz,
Yüzə -yüzdə Həsən Mirzə yaşaylr.
 
Gedib çıxıb haralara sədası,
Azərbaycan – ora,bura onası.
Cild-cild kitablarda yuvası,
Qalıb sözdə Həsən Mirzə yaşayır.
 
Kitab – işıq deyib ona ünləndi,
Nə yoruldum ,nə bezikdim – bilmədi.
Dərələyəz – dedi, dərddən inləndi,
Ələyəzdə ,Həsən Mirzə yaşayır.
 
El oğluydu, el adamı – dedilər,
Tək qoymayıb bir adamı dedilər.
Ata,qardaş,əmi,dayı – dedilər,
Dağda,düzdə Həsən Mirzə yaşayır.
 
Nazlı nənə, az alovlan -alış sən,
Ad çıxarıb qoyanlardan danış sən.
Min-min adam əgər gedib
Soruşsan,
Deyər bizdə Həsən Mirzə yaşayır.
 
Tanlyanlar bilərdilər o ərdi,
Yığnaqlıydı ,çörək qədri bilərdi.
“Dilqəmi”ynən huş götürüb gedərdi,
Telli sazda Həsən Mirzə yaşardı.
 
 
Translated: Mesme Ismayilova
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s