Nazli…Nazli ! – Mahire Nagiqizi / Translated: Mesme İsmayilova

Poem by Mahire Nagiqizi
 
 
Nazli…Nazli !
Tell,where from your goods are coming,
You , so coyly, coyly
Someone going, and other third are coming
Be silent ,Nazli… Nazli !
 
Derelayaz is heavy land
Those , who knows the truth…. knows
How many years are you on the road?
on the land one by one, Nazli..Nazli!
 
Without becoming an adult … you became a mother…
You woke early, you slept late.
Washed your feet in the dew…
your grief to the wind, Nazli…Nazli !
 
You had been as brother, to my father
You had been as stone to my hearth
You had been leading to the girl and bride
Lived on talks Nazli…Nazli !
 
Brought up eleven children
You have chosen not the best, but all the hard.
You considered all of us
Knowing …. Nazli…Nazli !
 
Mirzaogly – the main hearth
His high name – is your hope.
Your happy days, wonderful times
Even after…Nazli…Nazli !
 
We are your trees, take your fruits
The loyalty with us…
Hasan Mirze”s heir..
Don”t stand so, Nazli, Nazli!
The world is long, the road is short.
Wayfarers are competing in speed
If Mahira wants a gift…
Don’t be feather, Nazli…Nazli !
 
 
 
NAZLI, NAZLI
 
De,hardan köçün gəlir,
Özün belə nazlı-nazlı
Birin gedir, üçün gəlir,
Gəlmə dilə Nazlı,Nazlı!
 
Dərələyəz ağır eldi,
Qədrini bilənlər bildi.
Yol gedirsən neçə ildi
Eldən elə Nazlı,Nazlı
 
Böyüməmiş ana oldun,
Tez oyandın,gec uyudun.
Ayağını şehdə yudun,
Dərdin yelə, Nazlı,Nazlı
 
Atama qardaş olubsan,
Ocağına daş olubsan.
Qız,gəlində baş olubsan,
Düşüb dilə,Nazlı,Nazlı.
 
On bir övlad yükü çəkdin,
Asanı yox,bərki seçdin.
Hamımızdan ərki çəkdin,
Bilə bilə,Nazlı,Nazlı.
 
Mirzəlioğlu – baş oçağın,
Uca adı – umacağın.
Xoş günlərin,gözəl çağın
İndən belə,Nazlı,Nazlı!
 
Ağacınıq, götür barı,
Bizimlə bağlı ilqarı.
Həsən Mirzə yadigarı
Dyrma elə,Nazlı,Nazlı.
 
 
Dünya uzun,yolu kəsə,
Yolçuları bəhsə-bəhsə.
Mahirə bəxşiş istəsə.
Düşmə feilə,Nazlı,Nazlı
 
 
Translated: Mesme İsmayilova

One thought on “Nazli…Nazli ! – Mahire Nagiqizi / Translated: Mesme İsmayilova

Leave a Reply to Mahira Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s