Shtëpia Botuese “ADA” publikon vëllimin poetik “Holokaust” të autores Pranvera Drita Gjoni

Shtëpia Botuese “ADA” publikon vëllimin poetik “Holokaust” të autores Pranvera Drita Gjoni

Titulli i librit: Holokaust.
Autor: Pranvera Drita GJONI
Kopertina: Ana Gashi 
Redaktor & Korrektor: Pranvera Drita Gjoni
Sponsor: Ana & Ergys Gashi ( fëmijët e mi)

ISBN: 978-9928-244-96-3
Përgatiti për botim: Roland Lushi

Formati : 13.5×20.5 cm
Të gjitha të drejtat i takojnë autores

Roland Lushi

Shtëpia botuese “ADA”
Adresa: Mihal Grameno Pall.32 Ap.7 Tiranë
http://www. botimetada.com
Cel: 068 22 190 16
Tiranë, gusht 2018

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Gjoni, Pranvera
Holokaust : poezi / [shkroi e red.] Pranvera Gjoni. –
Tiranë : Ada, 2018.
204 f. ; 13.5×20.5 cm.
ISBN 978-9928-244-96-3

1.Letërsia shqipe 2. Poezia

821.18 -1

 

PARATHËNIE

– Koha do t’ia bëjë kritikën e mirëfilltë, pa asnjë lloj marrëveshje!

 

Autorja: Pranvera Drita Gjoni

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s