The poem ( Het gedicht) / Poem by Hannie Rouweler

Poem by Hannie Rouweler
 
 
Het gedicht
 
dichten. het is niet moeilijk. je kunt de woorden
telkens een andere plaats geven. je kunt ronddraaien
wat onderaan stond of naar boven schuiven. je kunt
ze zelfs steeds herhalen. jaren hetzelfde en opnieuw.
 
de kunst is de kunst. de taal is de taal. het water
is het water. zoals het daarginds aan een oever lag
te rusten. de boot en de roeispaan. de penselen en
de verf. geklutst met de boot, verf en de taal is kunst.
 
dichten is niet moeilijk. denk multifocaal en werp
een berg op. sla de stenen eruit. beweeg je hoofd naar
een dieptepunt en til het weer op. laat adem uitstromen
in uiteinders. beweeg dit in stukken terug naar een begin.
 
 
 
The poem
 
writing poetry. it’s not difficult. you could give words
always a different place. you can turn around
what was at the bottom or move upward. you can
even repeat them. for years the same and again.
 
art is art. the language is the language. the water
is the water. like it was laid on a bank over there
to rest. the boat and the oar. the brushes and the paint.
mingled with the boat, paint, and the language is art.
 
writing poetry is not difficult. think multifocal and throw
up a mountain. knock out the stones. move your head
towards a low point and lift it up again. let breath flowing
out in ends. move this in pieces back to a beginning.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s