Pantheon poezi: Një zog që këndon- Poezi nga Kolec P. Traboini

Pantheon poezi: Një zog që këndon- Poezi nga Kolec P. Traboini

“NJË ZOG QË KËNDON” nga libri “ODEON për gjëra që ngjasin”, Kolec Traboini, Washington DC – Tiranë 2016, Pantheon Books Edition ISBN 978-9928-04-313-9. Reciton Autori. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s