A story, a state, an emotion, a dream (O poveste, o stare, o emoţie, un vis) / Poem by Irina Lucia Mihalca

Poem by Irina Lucia Mihalca
 
 
A story, a state, an emotion, a dream
 
A story can go on
in other places or times too!
A white thought in the delusion of the letters ~
Where are going
our footsteps lost in the fog,
in the plains of immaculate snow?
 
How far away, the silver dance of the flakes on the genes,
a shroud of stories from the breath of the gone souls!
How far away, the angels leave the wings impressions,
how far away, the ice flowers drawn on the windows!
 
The soul is looking for its mate,
not finding it on the ground,
in Heaven, among the angels, he seeks it.
So the words between us, silence and cry,
Will they ever talk again?
 
They are in us, they who are gone, they who are present!
Glows of light from the wormy past glow.
If you’re in someone’s mind
something from you has been transferred there!
In round pearls, all the drops are changed,
in distant memories
the branches of crying shallows swing.
 
Like the dream from a dream, like the eye of the tear,
life is a story, a state, an emotion, a dream!
 
 
 
O poveste, o stare, o emoţie, un vis
 
O poveste poate continua
şi-n alte locuri sau timpuri!
 
Un gând alb în delirul literelor ~
Oare, unde duc urmele
paşilor noştri pierduţi în ceaţă,
în întinderile zăpezilor imaculate?
 
Ce departe, dansul argintiu al fulgilor pe gene,
crâmpeie de poveşti din răsuflarea sufletelor plecate!
Ce departe, îngerii ce-şi lasă amprenta aripilor,
ce departe, florile de gheaţă desenate pe geamuri!
 
Sufletul este în căutarea perechii sale,
negăsindu-l pe pământ,
în Cer, printre îngeri, îl caută.
Tac cuvintele între noi, tac şi plâng,
Vor mai vorbi vreodată?
 
Ei sunt în noi, ei cei plecaţi, ei cei prezenţi!
Sclipiri de lumină din caldul trecut licăresc.
Dacă eşti în gândul cuiva
ceva din tine s-a transferat acolo!
În perle rotunde se preschimbă toate picăturile,
în depărtate amintiri
crengile sălciilor plângătoare se leagănă.
 
Ca visul din vis, ca ochiul din lacrimă,
viaţa-i o poveste, o stare, o emoţie, un vis!

One thought on “A story, a state, an emotion, a dream (O poveste, o stare, o emoţie, un vis) / Poem by Irina Lucia Mihalca

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s