Намрын дуулал – Claudia Piccinno the Runes of autumn / Translation in Mongolian language by Jenny Gerel

Claudia Piccinno the Runes of autumn
 
 
Намрын дуулал
 
Билэг цэцийн дууллыг
Ил гаргахуйяа
Цаг хугацааг
Утгачлан заахуйяа
Намар намайг
Магад шаналгахгүй
 
Төөнөх нарыг уусган
Хайрах жаврыг тээсэн
Хувь тавилангийн учралаар
Би түүнийг хүлээсэн.
 
Translation in Mongolian language by Jenny Gerel

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s