Saddle-Cloth – Pokrivač – Derka / Poem by Eliza Segiet

Poem by Eliza Segiet
 
 
Saddle-Cloth
 
Yesterday I was in Lodz with my friends
today I know
that only in dreams I can meet them.
Yesterday I dreamed of factories
today I know
that they sew German uniforms.
 
Yesterday I drove a cab
today I know
I must be stronger
than the horse that pulled it.
 
Yesterday I slept
in starched bedding
today
my wooden cot is covered with saddle-cloth.
 
Yesterday was a phantasm
today
only the belief
that in people
will remain something of a Human.
 
Translated by Artur Komoter
 
 
Pokrivač
 
Juče sam bio u Lođu kod prijatelja
– danas već znam
da samo u mogu da ih sretnem.
Juče sam sanjao o fabrikama,
– Danas već znam
da se tamo šiju nemačke uniforme.
 
Juče sam se vozio kočijom
– danas već znam
da moram biti snažniji
nego konj koji je vukao.
 
Juče sam spavao
u ištirkanoj postelji
– danas
moja je prična pokrivena samo s pokrivačem.
 
Juče je ovo bio samo privid
– danas
već samo vera
da će u ljudima
ostati nešto od Čoveka.
 
prepev: Agnješka Žuhovska-Arent
 
 
Derka
 
Wczoraj byłem w Łodzi u przyjaciół
dzisiaj wiem,
że tylko we śnie można ich spotkać.
Wczoraj śniłem o fabrykach,
dzisiaj wiem,
że tam szyją niemieckie mundury.
 
Wczoraj jechałem dorożką
dzisiaj wiem,
że muszę być silniejszy
od konia, który ją ciągnął.
 
Wczoraj spałem
w wykrochmalonej pościeli
dzisiaj
moja prycza jest przykryta derką.
 
Wczoraj to była mara,
dzisiaj
już tylko wiara,
że w ludziach
pozostanie coś z Człowieka.

One thought on “Saddle-Cloth – Pokrivač – Derka / Poem by Eliza Segiet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s