The climbing of white stones ( About the poetry of Agron Shele) – De klim van witte stenen ( Over de poëzie van Agron Shele) / By Hannie Rouweler

The climbing of white stones
About the poetry of Agron Shele

With the English poetry collection “White Stones” Agron Shele has climbed a lot higher on the Olympus. He is almost in the vision of Zeus.
With this boss of all bosses in the world of the gods, we have to be careful a little bit. It is far better to keep some distance to this supreme god and the most important and adored sketch figure on the Olympus.
The god Zeus has nasty and tricky rules and ways, with his sometimes well-intentioned but more often misleading paternalistic attitude. Fortunately, the poet Agron Shele has known this for a long time and is not waiting for his approach or approval.
Zeus keeps watching him at a distance anyway.

In his latest collection of poems, translated very well by Peter Tase, we get a penetrating picture of the poet and his poetics.
In ‘Maybe because that reminds you of the time that has passed/And you feel more older than ever’ (This time): he writes about the past, that sometimes is felt like a heavy stone to carry, and with that the awareness of old age.
‘No dreams, that give you freedom/No tomorrow/but only a dawn related to the shadows of life in chaos’: emphasizes the oppressive atmosphere in which a person can end up when he is trapped, by his environment, or by threatening experiences within himself.
In the entire collection of poems a strong use of language is shown, also knowledge of an extensive idiom. Especially striking imagery and original comparisons regularly cross the path of the reader, who is looking for meaning and interpretation.

He does not shy away from using images that evoke a harsh reality, where reconciliation could be a patch on the wound. However, Shele makes us more acquainted with the raw reality, the hopelessness of situations, in which he and/or his fellow man can get entangled.
“White Stones” is an absolute must for those who like to enjoy excellent language skills and depths.

Hannie Rouweler

 

De klim van witte stenen
Over de poëzie van Agron Shele

Met de Engelse dichtbundel “White Stones” is Agron Shele weer een stuk hoger geklommen op de Olympus. Hij is al bijna in het gezichtsveld van Zeus.
Met deze baas van alle bazen in de godenwereld moeten we een beetje uitkijken. Het is veel beter om wat afstand te bewaren tot deze oppergod en de belangrijkste en meest geadoreerde schetsfiguur op de Olympus.
De god Zeus heeft gemene streken met zijn soms goed bedoelde maar vaak misleidend paternalistische houding. Gelukkig heeft de dichter Agron Shele dit al lang door en wacht niet op zijn toenadering of goedkeuring.
Zeus blijft hem op enige afstand vanzelf al gadeslaan.

In zijn nieuwste dichtbundel, zeer goed vertaald door Peter Tase, krijgen we een indringend beeld van de dichter en zijn poëtica.
In ‘Maybe because that reminds you of the time that has passed/And you feel more older than ever’ (This time): schrijft hij over het verleden, dat soms al een zware steen wordt meegezeuld en daarmee het besef van ouderdom.
‘No dreams, that give you freedom/No tomorrow/but only a dawn related to the shadows of life in chaos’: benadrukt de beklemmende sfeer waarin een mens terecht kan komen als hij gevangen zit, door zijn omgeving, of door bedreigende ervaringen binnenin hemzelf.
In de hele dichtbundel valt een sterk taalgebruik op, kennis van een uitgebreid idioom. Verder ook treffende beeldspraak en originele vergelijkingen die regelmatig het pad van de lezer kruisen, die op zoek is naar zingeving, duiding.

Hij schuwt niet beelden te gebruiken die een harde werkelijkheid oproepen, waarbij verzoening een pleister op de wonde zou kunnen zijn. Liever maakt Agron Shele ons kennis met de rauwe werkelijkheid, de hopeloosheid van situaties, waarin hij en zijn medemens verstrikt kunnen raken.
“White Stones” is een absolute aanrader voor wie wil genieten van vakkundig taalgebruik en verdieping.

 

Hannie Rouweler

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s