Let make a Global chain! ( Gəlin cahanda bir bag olaq!!!) – Durgesh Verma / Traslation into azerbaijan by Mesme Ismayilova

Poem by Durgesh Verma
 
 
Let make a Global chain !
“What to say –
If my heart does rejoice.
Rejoices with grace
in the form of eternal race.
 
What to say –
If my poetic ways decide.
Decides my destination
in the form of emancipation.
 
What to say –
If writing words become my choice.
Choices with passion
for the sake of rejuvenation.
 
What to say –
If I feel pleasure in wording noise.
Noises of soothing flow
from the cascade of crystalline snow.
 
What to say –
If I’m surrounded with flames of calm & pious.
Pious feelings of mother nature
gives existence to each creature.
 
What to say –
If your likes & comments have become my inner voice.
Voices of tenacity, affinity,
peace & prosperity.
 
Let try to comprehend –
Let the traditional ways amend!
Let peacefully become a friend.
Let hold the hands of each & make a Global chain.”
 
 
 
Gəlin cahanda bir bag olaq!!!
 
Nə deyim….
Əgər ürəyim sevinirsə.
Zərif bir sevinclə
əbədi bir yol kimi…
Nə deyim…
əgər mənim şeirli qəlbim qərarlıdırsa
qəlbimdəki sərbəstliyə
Nə deyim…
Yazılanlar qəlbimin seçimidir…
Cavanlaşan ruhumun
ehtiraslı səsidir………
Nə deyim….
əgər səsli səs – küydən
zövq alıram………
xırıltılı qarın sakitləşdirici səsindən….
nə deyim….
əgər sükut və ilahi səslərlə
əhatə olunmuşamsa…
Ana təbiətin… ilahi hissləri
hər varlığa can verir…
nə deyim…
əgər sizin sevginiz….
hissiniz…..icimdən gələn səsə
dözümün,doğmalığın, sülhün,
rifahın səsinə çevrilib….
Gəlin başa düşməyə çalışaq….
Gəlin adətləri qoruyaq….
Gəlin əminliklə dost olaq….
Gəlin əl ələ tutub cahanda bir bağ olaq….
 
 
 
Traslation into azerbaijan by Mesme Ismayilova

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s