Shtëpia Botuese “ADA” publikon vëllimin poetik ” Nëpër kohë” të autorit Denis Toçilla

Shtëpia Botuese “ADA” publikon vëllimin poetik ” Nëpër kohë” të autorit Denis Toçilla

Botuar nën kujdesin e LSHA Kukës 

Titulli : Nëpër kohë
Autori : Denis Toçilla
Redaktimi letrar: Lulzim Hajdari
Kopertina: Hazbi Dida
Tirazhi 300 kopje
Format 13 x 20.5
Botim I
ISBN: 978-9928-269-34-8

E drejta e kopjimit, ribotimit dhe shpërndarjes vetëm nga autori.

 

Roland Lushi

Shtëpia botuese “ADA”
Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap.7 Tiranë
Cel: 068 22 190 16
Tiranë, shtator 2018

Shtypur në shtypshkronjën e Shtëpisë Botuese “ADA”
CIP Katalogimi në botim BK Tiranë
Toçilla, Denis
Nëpër kohë : poezi / Denis Toçilla ;
red. Lulzim Hajdari.
– Tiranë : Ada, 2018
72 f. ; 20 cm.
ISBN 978-9928-269-34-8
1.Letërsia shqipe 2.Poezia
821.18 -1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s