The modern days of this time ( De moderne dagen van deze tijd ) / Poem by Hannie Rouweler

Poem by Hannie Rouweler
 
 
The modern days of this time
 
Click. Klak. Click. Klak. A name
a history
a picture
a word
a man of a few hours.
 
Klak. Click. Klak. Click. A sentence
a thought
a sunbeam and a dune
a history without end
a thing of a few hours.
 
Rise. Making coffee. To say something
against a cat. The plants
give a different place. Refrigerator
empty before defrosting.
Click. Klak. Click. Klak. A door.
 
You are my dearest treasure. Yesterday
I had forgotten. The newspaper
open and closed. The light is slowly falling
behind the roofs. You are in my garden.
Klak. Click. Klak. Click. A window.
 
 
 
De moderne dagen van deze tijd
 
Klik. Klak. Klik. Klak. Een naam
een geschiedenis
een afbeelding
een woord
een mens van enkele uren.
 
Klak. Klik. Klak. Klik. Een regel
een gedachte
een zonnestraal en een duin
een geschiedenis zonder eind
een ding van enkele uren.
 
Opstaan. Koffie maken. Iets zeggen
tegen een kat. De planten
een andere plaats geven. Koelkast
leeghalen voor het ontdooien.
Klik. Klak. Klik. Klak. Een deur.
 
Jij bent mijn liefste schat. Gisteren
was ik het even vergeten. De krant
open en dicht. Het licht daalt langzaam
achter de daken. Jij staat in mijn tuin.
Klak. Klik. Klak. Klik. Een raam.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s