EYES ( Gözlər ) – Asoke Kumar MİTRA / Translated into Azerbaijani by Ismayilova Mesme

Poem by Asoke Kumar MİTRA
 
 
EYES
 
Memories of those blue eye
Oceanic eyes
Candles burnt ruthless
Stumbled emotions
Left footprints in the sand
 
Eyes to remember
Dancing and flirting
Unfolded petals of blue night
Majestic beauty
Unware of time, place and the person
 
Eyes encrypted in mind
Frozen at the time….
 
Broken sparrow”s nest…
 
 
 
Gözlər
 
Okean tək mavi
gözlərin xatirələri
Amansızcasına yanan şamlar…
Büdrəyən hisslərin
qumda qalmış izləri
Rəqsi…cilvəni
xatırladan gözlər..
Mavi gecənin açılmamış ləçəkləri…
Heyranedici gözəllik…
sükuta qərq olan…
zehnə həkk olmuş gözlər…
Yuvası dağılmış quş tək….
 
 
 
Translated into Azerbaijani by Ismayilova Mesme

One thought on “EYES ( Gözlər ) – Asoke Kumar MİTRA / Translated into Azerbaijani by Ismayilova Mesme

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s