Life Occurred ( Befallen Life – Przydarzyło się Życie ) / Poem by Eliza Segiet

Poem by Eliza Segiet
 
 
Life Occurred
 
For some
Life occurred
behind the thorny wire.
There, Numbers were born
– they worked,
– they died,
 
and death?
it visited them not only
during a bath.
To all
those
in striped, dirty suits
could have occurred –
Life.
 
Translated by Artur Komoter
 
 
Befallen Life
 
For some of us,
Life befell
behind the barbed wire.
There, Numbers were born
 worked,
 died,
 
and death?
often visited not only
in bath.
Everyone
wearing
striped, dirty suits
could have befallen 
Life.
 
Translated by Marta Szara
 
 
Przydarzyło się Życie
 
Niektórym,
przydarzyło się Życie
za cierniowym drutem.
Tam, rodziły się Numery
– pracowały,
– umierały,
 
a śmierć?
odwiedzała ich nie tylko
w kąpieli.
Wszystkim
tym
w pasiastych, brudnych garniturach
mogło przydarzyć się –
Życie.
 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s