TO GRANDDAUGHTER NAZLI (NƏVƏ NAZLIYA) – MAHIRA NAGIQIZI / Translated : Mesme Ismayilova

Poem by MAHIRA NAGIQIZI
Azerbaıjan scientist and poet
 
 
TO GRANDDAUGHTER NAZLI
 
Girl,was you created from caress?
You are divine, Nazli.
You have become a granny as you born.
You’re my mother’s herself, Nazli
 
Let your fate gets matured as flower
Let your eyelashes burn heart
God bless you from jinx
You are the eye of the girls
 
Your smell is the smell of a mountain rose
The core of the tongue is honey
Pasha – my brother Ali’s
…. mother, daughter, Nazli?
 
Nahida will turn like a slave to you
She will not give to bride and son
On the forehead of my child Ilgar,
You are the written like fate,Nazli.
 
Silver heel, khina on hands
Affectionates can be so
Do not caress, then they will say that
You are satisfied herself, Nazli
 
Mahira- my mother Nazli
My soul is lake, and the swan is Nazli
What to hide, deny, Nazli?
You are the star of the Earth, Nazli
 
 
 
MAHİRƏ NAĞIQIZI
Azərbaycan alimi, şairə
 
 
NƏVƏ NAZLIYA
 
Qız, sən nazdanmı yoğruldun,
İlahə nazlısan,Nazlı.
Doğulandan nənə oldun,
Anamın özüsən Nazlı.
 
Baxtın gültək pardaxlasın,
Kipriyin qəlblər dağlasın,
Allah nəzərdən saxlasın,
Qızların gözüsən Nazlı.
 
Ətrin ətri dağ gülünün,
Baldı mayası dilinin.
Paşa qardaşım Əlinin,
Anası,qızısan,Nazlı.
 
Nahidə dönər quluna,
Verməz gəlninə,oğluna.
Balam İlqarın alnına,
Yazılan yazısan ,Nazlı.
 
Gümüş topuq, xına əllər,
Belə olur nazəninnər.
Naz elemə söyləyərlər,
Özündən razısan , Nazlı.
 
Mahirəyəm – anam Nazlı .
Ruhum göldü, sonam Nazlı,
Nə gizlədəm ,danam, Nazlı,
Yerin ulduzusan Nazlı.
 
 
Translated : Mesme Ismayilova

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s