Shtëpia Botuese “ADA”  publikon vëllimin poetik” Psherëtimë fryme mbi gjethe” të autores Gerta Bandilli

Shtëpia Botuese “ADA”  publikon vëllimin poetik” Psherëtimë fryme mbi gjethe” të autores Gerta Bandilli

Titulli: Psherëtimë fryme mbi gjethe
Autori: Gerta Bandilli
Redaktor: Arjan Kallço
Korrektor letrar: Neli Naço
Kopertina: Maria Bandilli

Botimi i parë, 2018

Përgatiti për botim: Roland LUSHI

Formati : 13.5×20.5cm
Të gjitha të drejtat i takojnë autores

 

Roland Lushi

Shtëpia botuese “ADA”
Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap.7 Tiranë
Cel: 068 22 190 16
Tiranë, shtator 2018
Shtypur në shtypshkronjën e Shtëpisë Botuese “ADA”

CIP katalogimi në botim BK Tiranë
Bandilli, Gerta Psherëtimë fryme mbi gjethe
: poezi / Gerta Bandilli red. Arjan Kallço.
– Tiranë : Ada, 2018
72 f. ; 20cm.
ISBN 978-9928-269-42-3
1.Letërsia shqipe 2.Poezia
821.18 – 1

 

Autore: Gerta Bandilli

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s