In the land of Azerbaijan ( Azərbaycan diyarında ) / Poem by Ismailova Mesme

Poem by Ismailova Mesme
 
 
In the land of Azerbaijan
 
Great mountains, pure springs.
Blue sky … white clouds.
Without finding equal…
Dense forests, flowing rivers.
In the land of Azerbaijan.
 
No number of elders.
The old woman don’t fall off the tongues
Without finding equal….
Scientists are no any border
In the land of Azerbaijan.
 
Natavan is unforgettable.
Nizami isn’t repeatable
Without finding equal…
Fuzuli is unforgettable
In the land of Azerbaijan.
 
Both…. Aran…and … Mughan…
Karabakh … is an undivided soul.
Without finding equal…
The string of saz of the land
Mughamat ….. and ….Shikeste…
In the land of Azerbaijan
 
 
 
Azərbaycan diyarında
 
Ulu dağlar, saf bulaqlar.
Mavi səma…ağ buludlar.
Bərabəri tapılmayan….
Sıx meşələr, axan çaylar
Azərbaycan diyarında.
 
Ağsaqqalı saya gəlməz.
Ağbirçəyi dildən düşməz.
Bərabəri tapılmayan….
Alimləri sərhəd bilməz
Azərbaycan diyarında.
 
Natəvanı unudulmaz.
Nizamisi təkrar olmaz.
Bərabəri tapılmayan…
Füzulisi yaddan çıxmaz
Azərbaycan diyarında.
 
Həm aranı, həm muğanı.
Qarabağ – ayrılmaz canı.
Bərabəri tapılmayan…
Obasının telli sazı..
Muğamatı, şikəstəsi…
Azərbaycan diyarında.
 
Ismayılova Məsmə
Dövlət Pedaqoji Universiteti

One thought on “In the land of Azerbaijan ( Azərbaycan diyarında ) / Poem by Ismailova Mesme

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s