MISSING YOU (GEMIS) / Poem by Hannie Rouweler

Poem by Hannie Rouweler
 
 
MISSING YOU
 
Missing you is like an empty street
where all sounds have died
with the night. No more stars
in the sky, raindrops
from a late shower
lying on the foliage
of the tree standing motionless in front of my window.
Missing you is as if you never existed,
you never have taken me to enchanting
places that you chose only for me. For us.
As if our hands never found each other
at unexpected moments, a laugh, a tear.
Our words never have gone the same way
to the mountains, the sea, the country in which we lived.
Missing you is as if the days slipped through my fingers
without any sense of happiness, bliss all about
the smallest things. As if I myself no longer was there,
nothing could touch me in the most beautiful songs
about love. As if I were dreaming and was sleep-
walking in my own house and thoughtlessly in your
absence closed all doors. For whom I loved dearly.
 
 
 
GEMIS
 
Jou missen is als een lege straat
waar alle geluiden zijn verstorven
met de nacht. Geen sterren meer
die aan de hemel staan, druppels
van een late regenbui
die zijn blijven liggen op bladerdek
van de boom die roerloos voor mijn raam staat.
Jou missen is alsof je nooit hebt bestaan,
je me nooit hebt meegenomen naar die betoverende
plekken, die je uitkoos alleen voor mij. Voor ons.
Alsof onze handen elkaar nooit hebben gevonden
op onverwacht momenten, een lach, een traan.
Onze woorden nooit dezelfde weg zijn gegaan
naar de bergen, zee, het land waarin wij woonden.
Jou missen is alsof de dagen door mijn vingers gleden
zonder enig besef van geluk, gelukzaligheid rondom
de kleinste dingen. Alsof ik zelf niet meer bestond,
niets mij nog kon beroeren in de mooiste liederen
die over liefde gaan. Alsof ik droomde en liep te slaap-
wandelen in mijn eigen huis en gedachteloos in jouw
afwezigheid alle deuren sloot. Voor wie ik innig liefhad.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s