My Binagadi (about my native village Binagadi) – Doğma kəndim Binəqədiyə / Poem by Mesme Ismayilova 

Poem by Mesme Ismayilova 
 
 
My Binagadi
about my native village Binagadi
 
Binagadi … as the name
Ancient village
Black gold mines
my village that lighted the world
 
Volcanic eruption – the highest mountain …
the dazzling salty lakes
oil springs from black gold
my village which included on history
 
Scientists row by row
Professor Shikhbala,
Doctor Fazil, doctor Hashim
find remedy to people
 
its writer is in the front row …
World-renowned
Chingis Abdulla
Shafiga’s entrusted to people
 
taking wishes from a dream
Every moment reads hearts …
The word of the lord, the scientist
songwriter poet Vuqar Akhmed
 
The famous elders ..
philanthropist Haji Mader
… always takes forward …
the village which I love
 
 
 
Doğma kəndim Binəqədiyə
 
Binəqədi…adı kimi
Qədim kəndim..
Qara qızıl mədənləri
Dünyaya nur saçan kəndim
 
Vulkan püskürən uca dağı…
Göz yaşardan duzlu gölü…
Qara qızıldan neft bulağı
Tarixlərə düşən kəndim..
 
Alimləri sıra-sıra…
Professor Şıxbala
Həkim Fazil,həkim Həşim
Çarə tapır insanlara.
 
Yazıçısı ön sırada…
Dünya şöhrətli
Çinğiz Abdulla
Şəfiqə əmanətidir xalqa.
 
Arzulardan arzu tutan
Hər an ürəklər oxuyan…
Söz xiridarı,alimi
Nəğməkar şair…. Vüqar Əhməd
 
El şöhrətli ağsaqqalı..
Xeyriyyəçi Hacı Magər
Aparır daim irəli…
Mənim sevimli kəndimi..
 
İsmayılova Məsmə
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Mesme Ismayilova
Azerbaijan State Pedagogical Universaty

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s