PARADISE KARABAKH ( CƏNNƏT QARABAG ) / Translated by Mesme Ismayilova

Poem by VUQAR AKHMED
Azerbaijan scientist and poet
 
 
PARADISE KARABAKH
 
My Agdam,Shusha, Karabakh
the dialect sweeter than sugar
Khan nightingale,the mountain with scarlet….
your regret wound my breast deeply….
 
My eyes crave for your face
I composed music to every your bayati and word
I don’t reach to Cidir plain… which prisoned
the damp cheek, paradise place …Karabakh
 
Spring of my land … which was born of frost
the morning star… which lighted the mother land
Karabakh deer, the daughter of mother land
Motherland supports you … paradise Karabakh
 
Agjabedi,the joyous homeland of Uzeyir
My motherland…my Karabakh forever
those who saw Jabrayil,Tartar..said that
Motherland supports you … paradise Karabakh
 
Translated: Mesme Ismayilova.
Azerbaijan State Pedagogical Universaty
 
 
 
CƏNNƏT QARABAG
 
Ağdamım,Şuşam,Füzulim mənim,
Ləhçəsi şəkərdən şirinim mənim.
Xan bülbül laləli dağım mənim,
Həsrətin sinəmə çəkib dağ mənim.
 
Həsrət qalıb ağlar gözüm üzünə,
Nəğmə qoşdum bayatına,sözünə.
Əlim catmır əsir Cıdır düzünə,
Nəmli yanaq,cənnət məkan Qarabağ.
 
Elimin şaxtadan doğan yazısan,
Vətənin nur sacan dan ulduzusan.
Qarabağ maralı,elin qızısan,
Elin sənə dayaq,cənnət Qagabağ.
 
Üzeyir vətəni şən Ağcabədi,
Öz elimdi Qarabağım əbədi.
Cəbrayıl,Tərtəri görənlər dedi.
Elin sənə dayaq cənnət Qarabağ.
 
 
 
Translated by Mesme Ismayilova

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s