Në pragun e Panairit të Librit ” Tirana-2018″, Shtëpia Botuese “ADA” publikon vëllimin poetik “Erdhëm nga uji” të autores Lediona Braho

Në pragun e Panairit të Librit ” Tirana-2018″, Shtëpia Botuese “ADA” publikon vëllimin poetik “Erdhëm nga uji” të autores Lediona Braho

Titulli: Erdhëm nga uji
Autore: Lediona Braho
Redaktore: Rudina Çupi
Kopertina: Antony Gormley – “Another place”

Roland Lushi
Përgatiti për botim: Roland Lushi
©Të gjitha të drejtat i përkasin autores
Formati: 14×20
ISBN: 978-9928-269-54-6
Shtëpia Botuese “ADA”
Adresa: Rr. Mihal Grameno pall.32 Ap.7
Tiranë
www.botimetada.com

Cel: 068 22 190 16
Tiranë, nëntor 2018
Shtypur në shtypshkronjën e shtëpisë botuese “ADA”

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë
Braho, Lediona Erdhëm nga uji: poezi /
Lediona Braho ; red. Rudina Çupi.
Tiranë : Ada, 2018
100 f. ; 20 cm.
ISBN 978-9928-269-54-6
1.Letërsia shqipe 2.Poezia
821.18-1

 

Lediona Braho

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s