نبيذ الحب -The wine of love (Le vin d’amour – Il vino del suo amore) / Poem by Olfa Philo

Poem by Olfa Philo

 

نبيذ الحب 

‎ليوم سكرت بحبو و غدوة باش نزيد
‎ياربي احرقني بنارو باش عنو ماعاد نحيد

‎ليوم جرحي عانق جرحو و خذاو طريق جديد
‎يا ربي بارك في خطانا واجعل دربنا سعيد

‎ليوم باش نعبدو ونحطو قبلة في صلاتي
‎ياربي لا تواخذني كان كثرت زلاتي

‎ليوم كلماتوالحلوة زنات مع كلماتي
‎ياربي لا تعذبنا واجعلو منديل لدمعاتي

‎ليوم هو الكعبة الي باش تطوف بيها حياتي
‎…يارب اغفر و سامح ماهي الا مجازاتي

 

The wine of love

Today with his love
I was drunk as a lord
and tomorrow I’ll get more
till I come inboard
Oh God let me burn with his fire
and never deviate from
his path of desire…

Today my wounds hugged his wounds
and took together a new road
Oh God bless our steps and
let us switch to happiness mode…

Today he is the one
in my prayer I’ll worship
Oh God forgive my sins
you know I’m but your sheep…

Today his soft words committed
adultery with mine without fear
Oh God forbear us your punishment
& make him the one to dry my tear…

Today I’m a pilgrim & he is
my Mecca and also my myth
Oh God forgive my blasphemies,
I’m but a wordsmith…

Olfa Philo

 

Le vin d’amour

Au vin de son amour
J’ai goûté
Je me suis saoulée
Et,pour toujours
Par ce vin,je serais enivrée
Au feu de son amour
Dieu!faites que je me consume
Pour qu’on reste unis à jamais
Aujourd’hui,
Mes blessures
A ses blessures
S’accoutument
Ensemble,on prend le même chemin
En priant Dieu
Pour qu’il rende heureux
Nos lendemains
Dieu
Ne m’en veux pas pour mes blasphèmes
Je l’aime
Il est mon idole
Son amour est la boussole
Qui me guide dans mes prières
Et,si mes mots d’amour
Avec ses mots d’amour
Ont commis l’adultère
Dieu
Pour nos mots,sois clément
Ne les brûle pas en enfer
Et faites que dans tous mes drames
Il sera toujours là pour essuyer mes larmes
Dieu
Il est mon mec
Il est ma Mecque
Il est tout mon univers
Sans lui,ma vie tournera à l’envers
Dieu
Toi qui est lumière
Toi qui,dans mon cœur,peut tout lire
Pardonne-moi mes délires…

Translated into French by Chahrazed Ben Hmida

 

Il vino del suo amore

Il vino del suo amore
Ho gustato
Mi sono ubriacata
E per sempre
Con questo vino, mi sarei intossicata
Dio, fa che mi consumi
Al fuoco del suo amore
Perché si rimanga per sempre uniti
Oggi,
Le mie ferite
Si abituano
Alle sue ferite
Insieme, ci incamminiamo
Pregando Dio
Perché renda felici
I nostri domani
Dio
Non incolparmi per la mia blasfemia
Io l’amo
Lui è il mio idolo
Il suo amore è la bussola
Che mi guida nelle mie preghiere
E, se le mie parole d’amore
Per le sue parole d’amore
Hanno commesso adulterio
Dio
Sii clemente per le nostre parole
Non bruciarle nell’inferno
E fa’ che in tutti i miei drammi
Lui sia sempre lì ad asciugare le mie lacrime
Dio
Lui è il mio tipo
Lui è la mia Mecca
Lui è il mio universo intero
Si rovescerebbe la mia vita senza lui
Dio
Tu che sei luce
Tu che leggi tutto nel mio cuore
Perdona i miei deliri …

trad. Mario Rigli

 

Olfa Philo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s