Benövşeyi buludlar / Tarana Turan Rehimli

Benövşeyi buludlar  Yeni ile yeni kitabımla: “Benövşeyi buludlar (Dünya poeziyasından tercümeler)”. Bakı: 2018, 178 seh. Redaktoru ve ön sözün müellifi: filologiya elmleri doktoru, professor Himalay Enveroğlu; Reyçiler: filologiya elmleri doktoru, professor Zahid Xelil, filologiya elmleri üzre felsefe doktoru, dosent Firuze Memmedli. … Continue reading