Poems by Agron Shele / Translated into Azerbaijan Ismayilova Mesme

Poems by Agron Shele
 
 
THIS TIME
 
This time,
When you hear the rain that falls over the bare trees from a bronze sky
And the rows of ravens all yellow
You ask yourself
Why only a tree stands tall?
In an empty park, lonely rotting day by day
Why do you care?
Maybe because that reminds you the time that has passed
And you feel more older than ever
Like a lonely bird abandoned when the winter comes
Surviving is the only chance
This time,
When your thoughts are lost
And your face shows nothing more than sadness
In pale colours remained tattoo over your filthy skin
That is when you feel the touch of the last season
That is what reminds you of the long starry nights
All of this turns your spirit blue
….when the time passes
You can only see a rainbow that stares over an old church
Acrylic glass
You can only hear the whispers of monks as they go
But you can’t hear the bell
What does that mean?
You feel like an old abused statue with crossed arms
You wait for your sins to be forgiven
If only it was that easy
But no, your demons consume your soul every day
Your disgusting devious eyes only stare at one thing
The only
The innocent saint Magdalene.
 
 
 
BU VAXT
 
Bu vaxt,
Bürünc göydən çılpaq ağacların üzərinə düşən yağışı eşidəndə…
bütün yırtıcı ətraf saralır
Öz-özünüzə soruş
Niyə yalnız bir ağac ucadır ?
Gündən-günə boş bir parkda quruyur
Niyə qayğısına qalırsız?
Bəlkə sənə yaşadığın kecmişi xatırladır?
Və özünü hər zamankindən daha yaşlı hiss edirsən
Qış gəldiyində tərk edilmiş tənha bir quş kimi
Yaşamaq yeganə carədir…
Bu vaxt
Düşüncələrin itirildikdə
Və üzün kədərdən başqa bir şey hiss etdirmədikdə
Solmuş dərinizdə rəngi dönmüş döymə qaldı
O, son mövsümün toxunuşunu hiss etdiyin zaman.
O , ulduzlu, uzun gecələri sənə xatırladır
….. vaxt keçdikcə
bütün bunlar , mavi göyün ruhunu xatırladır
şüşə tək….
Yalnız sən göy qurşağını, köhnə kilsənin üzərində görə bilərsən
Sən yalnız rahiblərin addım səslərini eşidə bilərsən
Amma zəngi eşitmirsən
Bunun mənası nədir?
Kecmişdə silahlarla qolları dağılmış bir heykəl kimi hiss edirsən özünü
Günahlarının bağışlanmasını gözləyirsən
Əgər bu asan olsaydı…
Amma yox…sənin iblislərin hər gün ruhunu yandırır
Sənin iyrənc, yalançı gözlərin yalnız bir şeyə baxır
Yalnız…
Günahsız, müqəddəs Magdalenə
 
 
 
I KNOW …!
 
I know
One day , you will understand
Feathers stay as proof of a flying bird
Lost far away from the horizon
No turning back
No shelter
Very angry
Far away
Anxiety of an escaped shadow
I know
That this emigration has nothing in common with rainy days
Neither the blooming flowers
It is an unusual escape towards time , when the air smells the pain of earth .
Death of innocent leaves under the meaning of life until madness
I know
that the darkness brings lonely nights
No light , that gives you hope
No dreams , that give you freedom
No tomorrow
But only a dawn related to the shadows of life in chaos .
It feels like the poison of broken hopes
I know
that scream will destroy the walls of broken memories
And what is dead will return to life
No more envy trapped in a spider web
And the voracious crowds and Kings without crowns.
 
 
 
BİLİRƏM …!
 
Bilirəm
Bir gün anlayacaqsan
Lələklər uçan quşların sübutudur…
Üfüqdən uzaqlarda
Geriyə dönüş yox…
Sığınacaq yox.
Çox qəzəbli….
Uzaqda……
Narahat qaçan kölgə
Bilirəm….
O hicrət ki,yağışlı günlərlə bir əlaqəsi yox…
Çiçəklənməyən çiçəklər…
Bu torpaqın havada agrılı qoxusunun zamana dögru qeyri adi qaçışdır
Günahsız yarpaqların mənalı həyatda dəlicəsinə ölümü
Bilirəm….
Qaranlıq tənha gecələr gətirir…
Ümüd verən işıq yox…
Azadlıq verən xəyal yox…
Sabahı yox
Lakin bir şəfəq həyatın kölgəsiylə anlaşılmazdır
Dağılmış ümüdlərin zəhərini anladır….
Bilirəm….
Bu fəryad dağılmış xəyalların divarını məhv edir.
Və bütün məhv olanlar..yenə həyata qayıdacaq.
hörümcək toruna , qəribə insanlara…
tacsız hökmdarlara hec də həsəd yox..
 
 
 
Translated into Azerbaijan Ismayilova Mesme

One thought on “Poems by Agron Shele / Translated into Azerbaijan Ismayilova Mesme

Leave a Reply to Mesme Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s