Areeba Tayyab (Pakistan)

Areeba Tayyab (Pakistan)   Areeba Tayyab ,Author of The Bloody Muse( World Laureate in Literature 2018 by World Nations Organization of Poets and Writers) Lecturer English Language and Literature, Academic Researcher, Columnist at The Nation and The Educationist, former Chairperson … Continue reading

MISERDHE REXHEPI, MËMËZONJË TË FOLKORIT TË LABËRISË Nga: MSc. Albert HABAZAJ; studiues i Etnologjisë dhe Folkorit

MISERDHE REXHEPI, MËMËZONJË TË FOLKORIT TË LABËRISË   Nga: MSc. Albert HABAZAJ; studiues i Etnologjisë dhe Folkorit Vitet e fundit, në Vlorë dhe në Labëri janë bërë mjaft botime monografike, historike, folkorike dhe letrare, të cilat kanë pasqyruar historinë dhe jetën … Continue reading

Rochelle Potkar (India)

Rochelle Potkar (India)   An alumna of Iowa’s International Writing Program (2015), and Charles Wallace Writer’s fellowship (2017), Rochelle Potkar is the author of The Arithmetic of breasts and other stories, Four Degrees of Separation, Paper Asylum. Her poems The … Continue reading

Petrit Ruka vajton Dilinë (Përsiatje për poezinë “Nënë ç’ma bëre Dilinë” të Petrit Rukës) / Nga: Timo Mërkuri

Petrit Ruka vajton Dilinë (Përsiatje për poezinë “Nënë ç’ma bëre Dilinë” të Petrit Rukës)   Nga: Timo Mërkuri 1-Gjatë leximit të poezisë “Nënë ç’ma bëre Dilinë” të Petrit Rukës me motive nga vajtim-kënga  popullore me të njëjtën titull, të krijohet … Continue reading