ALMA – Takhi AKHMEDOV / Translated into Azerbaijan Mesme Ismayilova

Poem by Takhi AKHMEDOV
 
 
ALMA
 
Her bir yuksək zirvə səni gozləyir.
Bu ada bu sana laiqsən Alma.
Yatmısh muğamimiz səni səsləyir.
Bu ada bu sana laiqsən Alma.
 
Belə oxunmayib Bayati – Shiraz.
Qəlblərə od salır səsində avaz.
Tək sənin ifanda gözəldir Şahnaz.
Bu ada bu sana laiqsən Alma.
 
Sağ olsun Mənsumu oldun keçici.
Təyyar muəllimindən almışdi inci.
Iyirmilər ichində oldun birinci.
Bu ada bu sana laiqsən Alma.
 
Bütün yarıshlarda sən aldın onluq.
Şeir qəzəllərlə dolmuşdu qovluq.
Əla başa çatdı uç aylıq sonluq.
Bu ada bu sana laiqsən Alma.
 
Münsüflər ozu də qalmışdı heyran.
Harda yetişib bu şux səsli ceyran.
Səndən olmamışdıq heç vaxt nigaran.
Bu ada bu sana laiqsən Alma.
 
Səhnəyə çıxırdın sən gülə gülə.
Qəzəllər ifanda qalxırdı zilə.
Alqış sədalari gəlirdi dilə
Bu ada bu sana laiqsən Alma.
 
Çox Şirin avazla oxundu muğam
Ifana baxacam nə qədər sağam.
Sadiqəm sozümdə bir sirli bağam.
Bu ada bu sana laiqsən Alma.
 
 
ALMA
 
Every height peak waits you….
You are worthy to this name, to this peak Alma
Our sleeping mugam is calling you.
You are worthy to this name, to this peak Alma
 
Bayati Shiraz was not performed like you
Your voice is flaming on all hearts
Only on your perform Shahnaz is tremendous…
You are worthy to this name, to this peak Alma
 
Thanks Mansum …. you were win
You took a pearl from teacher Tayyar
You were the first between twentieths
You are worthy to this name, to this peak Alma
 
In all the semi-finals you got dozens.
The folders were full of poems,ghazals ….
Perfectly ended three months conclusion.
You are worthy to this name, to this peak Alma
 
Jury were also amazed…
Where was this charming gazelle grown up….
We were never anxious for you
You are worthy to this name, to this peak Alma
 
You went on stage with a smile.
Ghazals have risen to the peak on your performances
Applause came from applaus
You are worthy to this name, to this peak Alma
 
Mugham was sung with a sweet voice
I will look at your performance as long as I live.
I’m a majestic garden …. staying loyal to the word
You are worthy to this name, to this peak Alma
 
 
Translated into Azerbaijan Mesme Ismayilova

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s