THE BIRD OF NICE DREAM (CHIM TRỜI CÁT MỘNG) / Poem by Abahn Leth (Lê Anh – Lê Thành Bá)

Poem by Abahn Leth (Lê Anh – Lê Thành Bá)

 

THE BIRD OF NICE DREAM

Under the bamboo shade,
We hold hands together.
The rain of God’s desire
The love rose and surged
Loving words were so sweet
The bird of nice dream
flew to the distant realm
I have gone in the poetry forest
Full of scented language flowers
With the heart of a volcano
But love was a swamp
I dug the canal with folk songs
I built a bridge with legends
To bring sympathy to
the areas of love and pain.
Where is the high literary grassland?
Leaning against the dreamy old forest?
In that place, my soul will find peace of mind.
Biography and love transient
As noons lack of sunshine
I still raise high my thin pen
symbolizing the peninsula.
The place where my former lover
ever nourished and cherished her prime.
My heart is just here with deep hollows.
Strange grasses wildly grow
Flowering is fast faded
Making fruits is sorrow
Oh, life traces plow deep my brain
The bird of nice dream
with an ambition to turn?
Will it fly to the tundra or moss fields?
Say farewell to the eyes of deep valleys?
Say farewell to the hair of the canal?
Or try to find light in the late night?

Ho Chi Minh City, Feb. 9th,2019
All Rights Reserved@

 

CHIM TRỜI CÁT MỘNG

Dưới hàng tre mát
Ta cầm tay nhau
Cơn mưa thiên ý
Tình yêu dâng trào 
Lời yêu thắm thiết ngọt ngào
Con chim cát mộng
bay vào cõi xa

Tôi đi giữa rừng thi ca
Đầy hoa thơm ngôn ngữ
Với quả tim núi lửa
Nhưng tình yêu đầm lầy
Tôi đào kênh bằng ca dao
Tôi bắt cầu bằng huyền thoại
Đem cảm thông về
những miền tình ái thương đau

Có ở đâu cánh đồng cỏ cao văn chương?
Dựa lưng vào khu rừng già thơ mộng?
Nơi đó tâm hồn tôi trông thấy sự an tâm
Còn tiểu sử và tình ái phù du
Như những trưa thiếu nắng mặt trời
Tôi vẫn đưa cao ngọn bút gầy
tượng trưng bán đảo
Nơi người yêu tôi ngày xưa
từng nuôi dưỡng và ấp ủ xuân thì

Tim tôi chỉ còn đây những khe trũng sâu
Mọc đầy dị thảo
Ra hoa thì hoa tê tái
Kết trái thì trái ưu sầu
Ôi những dấu vết đời cày sâu cân não!
Con chim trời cát mộng
mang hoài bão quay đầu?
Sẽ bay về miền lãnh nguyên
có cánh đồng rêu địa cực?
Sẽ vỗ cánh giã từ đôi mắt vực sâu?
Sẽ vỗ cánh lìa xa mái tóc sông đào?
Hay vẫn bay tìm ánh sáng đêm thâu?

Ho Chi Minh City, Feb. 9th,2019
All Rights Reserved@

One thought on “THE BIRD OF NICE DREAM (CHIM TRỜI CÁT MỘNG) / Poem by Abahn Leth (Lê Anh – Lê Thành Bá)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s