Evening Skies in Diepenbeek, Dutch Poetry collection, Hannie Rouweler, Review: Frank Decerf / Avondluchten in Diepenbeek, dichtbundel Hannie Rouweler, recensie Frank Decerf

Hannie Rouweler
 
Evening Skies in Diepenbeek, Dutch Poetry collection, Hannie Rouweler, Review: Frank Decerf
 
The poetry by Hannie Rouweler likes to find connections with nature, but in addition she doesn’t shy away from sharpening her pen in the contemporary field of things. For her, even empty toilet rolls can be a reason to write poems. Yet, the strength of this poet lies in her experience as a nature observer. For her, coldness, wetness, and rain provide a balance in life. Nature, after a rain shower, is a territory that poetically forces her to write about. For her rain seems to be a purifying force and she puts it in this new collection, among other things. Also there are many references to the sun and the associated light effects; the poet becomes a natural person. She captures silence, the finally found resting point, the turning point, where existence comes alive. She dedicates her poems and shares them with fellow authors. In this way she proves her admiration, her appreciation. You see with her no poison of egocentrism. But Rouweler, who I suspect is also an avid animal activist, stands with both feet in the topicality of modern society. She doesn’t shun heavy work. With poems about the political division of Belgium (Sic: BHV affair, and others), she proves to be on guard and warns us. For this poet, poetry is like tobacco; she is constantly working on it and can hardly let go. In Avondluchten in Diepenbeek (Evening Skies in D) she also brings a critical view on modern poetry contests. Rouweler writes in a free style. She dares to mention topics that other writers ignore and that is brave. She allows ‘feelings’ to take the lead, she places certain unforgettable truths in portions, in an effective way. She models small everyday details into larger exponents of her world. She does not forget her deceased loved ones. On the other hand, everything seems useful to her as a theme. She overcomes the routine that sometimes appears in other collections of poetry. She challenges her art and pushes her own boundaries and takes her readers to a kaleidoscope of experiences.
 
Two garbage bags in the rain
 
Two garbage bags, one black and one gray,
stand in the yellowish light of a lamppost
to shine in the grass by the side of the road.
It drizzles a bit and the bright headlights of
passing cars put them in full appearance.
Nobody will think about taking them with them.
Nobody will stop touching them once more.
 
[….]
Evening Skies in Diepenbeek is a great book. The power lies in the uncomplicated. Between her lines of verses lies paradise, the tranquil, blissful moment that the real poet (s) invoke to share that experience with others. The poems by Rouweler allow a tired person to breathe again; they rescue …
 
Evening skies in Diepenbeek, Hannie Rouweler, Demer Publisher, Diepenbeek, 2012, ISBN 978 1 4709 3327 2
 
 
 
Avondluchten in Diepenbeek, dichtbundel Hannie Rouweler, recensie Frank Decerf
 
De poëzie van Hannie Rouweler zoekt graag raaklijnen met de natuur, maar daarnaast schuwt ze het niet om in de hedendaagsheid der dingen ook haar pen te scherpen. Voor haar kunnen zelfs lege toiletrollen een reden tot dichten zijn. Toch ligt de kracht van deze dichteres in haar ervaring als natuurobservator. Voor haar zorgen kilte, natheid, regen voor een balans in het leven. De natuur na een regenbui is een territorium dat haar poëtisch dwingt tot schrijven. Voor haar lijkt de regen een zuiverende kracht en dat zet ze onder andere in deze nieuwe bundel neer. Bij haar ook veel verwijzingen naar de zon en de daarbij horende lichteffecten; de dichteres wordt natuurmens. Ze capteert de stilte, het eindelijk gevonden rustpunt, het kantelmoment waar bestaan leven wordt. Haar gedichten draagt ze op en deelt ze met collega-auteurs. Op die manier bewijst ze haar bewondering, haar appreciatie. Bij haar geen gif van egocentrisme. Maar Rouweler, die naar ik vermoed ook een fervente dierenactiviste is, staat met beide benen in de actualiteit van de moderne samenleving. Ze schuwt het zwaarwichtig werk niet. Met gedichten over de politieke splitsing van België (Sic: BHV kwestie o.a.) bewijst ze op wacht te staan en waarschuwt ze ons. Voor deze dichteres is poëzie als tabak; ze is er voortdurend mee bezig en kan het moeilijk loslaten. In Avondluchten in Diepenbeek brengt zij eveneens een kritische kijk op de moderne poëziewedstrijden. Rouweler schrijft in een vrije stijl. Ze durft onderwerpen aan te halen die andere schrijvers links laten liggen en dat is moedig. Ze laat het gevoel de leiding nemen, maar doseert niet te vergeten waarheden op een effectieve manier. Kleine dagdagelijkse details boetseert ze tot grotere exponenten van haar leefwereld. Ze vergeet daarbij haar overleden dierbaren niet. Anderzijds lijkt alles voor haar als thema bruikbaar. Ze overwint de sleur die in andere poëziebundels wel eens voorkomt. Zij daagt haar kunst uit en verlegt haar eigen grenzen. Ze neemt haar lezers mee naar een caleidoscoop van ervaringen.
 
Twee vuilniszakken in de regen
 
Twee vuilniszakken, een zwarte en een grijze,
staan in het gele licht van een lantaarnpaal
te glanzen in het gras langs de kant van de weg.
Het sijpelt een beetje en de felle koplampen van
voorbijrijdende auto’s zetten hen in volle schijn.
Niemand zal erover peinzen ze mee te nemen.
Niemand zal stoppen om ze nog één keer aan te raken.
 
[….]
Avondluchten in Diepenbeek is een mooie bundel. De kracht ligt in het ongecompliceerde. Tussen haar versregels ligt het paradijs, het verstilde zalig ogenblik dat bij de echte dichter(es) de kracht oproept om die ervaring met anderen te delen. De gedichten van Rouweler laten een vermoeide mens weer ademen; ze redden…
 
Avondluchten in Diepenbeek, Hannie Rouweler, Demer Uitgeverij, Diepenbeek, 2012, ISBN 978 1 4709 3327 2
 
In: DE BOEKHOUDING, VVL
(Frank Decerf) OOSTENDE
 
 
 
Frank Decerf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s