HOW CAN I LEAVE (AYRILIM) – MAHİRE NAGİQİZİ / Translated by İsmayilova Mesme

Poem by MAHİRE NAGİQİZİ
 
 
HOW CAN I LEAVE
 
I can leave everybody, but
But how can I leave you and my God?
God gave a gift, but I did not reach
How can I leave from my offended dream ?
 
They say , joy and grief … couples , are the same
Unable to split, they are couple
Every person’s life is a show,
How can I leave this ….my show?
 
You are on the peak , but where I am ?
I am with you …. with soul and thought.
My legs don’t go that I came to you
How can I leave from my fate?
 
But you knew grief, my friend
The grief was my stone for building the wall
Let me stay here and petrify with grief
How can I leave from the grief palace?
 
There is somebody who helps me , which is on the peak
And I pray him plenty
Mahire is life , throughout the life
How can I leave from the land, which I am in love ?
 
Translated : İsmayilova Mesme
 
 
 
AYRILIM
 
Hamıdan ayrıla bilərəm,amma,
Sənən,Allahımdan necə ayrılım?
Tanrı pay uzadıb əlım catmayıb,
Küskün xəyalımdan necə ayrılım?
 
Deyirlər xeyir-şər cüt , baş-başadır,
Ayırmaq olmaz ki,onlar qoşadır.
Hər insan həyatı bir tamaşadır,
Tamaşa halımdan necə ayrılım.
 
Sən çox ucadasan, haradayam mən.
Ruhumla,fikrimlə yanındayam mən.
Ayağım gəlmədi yanlna gələm,
Qismət , yığbalımdan necə ayrılım?
 
Axı sən bilirdin dərddi yoldaşım,
Divar hörməyə də dərd oldu daşım,
Qoy burda dərdimnən qalım daşdaşım,
Bu dərd sarayından necə ayrılım?
 
Hayıma çatan var -hamıdan uca,
İbadət eyləyim ona doyunca.
Mahirə ,ömürdü,ömür boyunca
Sevda diyarımdan necə ayrılım?
 
 
 
Tərcümə etdi : ismayılova Məsmə Əliyulla qızı .

One thought on “HOW CAN I LEAVE (AYRILIM) – MAHİRE NAGİQİZİ / Translated by İsmayilova Mesme

  1. great translation, the original poem in Azerbaijan also must be good,,, translator and the poet.wish you all more success.

Leave a Reply to Asoke Kumar Mitra Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s