Refika Dedić (Bosnia and Herzegovina)

Refika Dedić ( Bosnia and Herzegovina)
 
Rođena u Bagu u skromnoj bosanskoj porodici.
Osnovnu školu završila u Bužimu, srednju u Bihaću, Pedagošku akademiju u Banja Luci a Filozofski fakultet u Zagrebu.
 
Objavila je četiri zbirke poezije: 1999.god.“ Išćem hair,upijam mir“; 2002.god. „ Injekcija razuma na prijestolju“; 2011.god. „Ispovijest na dlanu“; 2016.god. “Uz kafu razgovora“
 
Mnoge pjesme objavljene u zbirkama međunarodnog karaktera kao što su: Izvan dometa; Mostovi svjetlosti; Vršačka poetska susretanja; More na dlanu; Isprepleteni dušama stiha i druge.
 
Član je udruženja kao što su: Udruženje bosanskih umjetnika Sarajevo; Kultura snova Zagreb; Hrvatsko književno društvo Rijeka; Udruga „Zlatna kočija stihova“ Sisak i druga udruženja.
 
Predsjednik Udruženja „Riječi sa Une“ Bihać. Organizator tri međunarodna susreta autora:2016, 2017. I 2018. godine.
 
 
Born in Bag,in a modest bosnian family.
 
Finished elementary school in Bužim,high school in Bihać,Academy for pedagogy in Banja Luka and faculty of philosophy in Zagreb.
 
Published four collection of poems :1999.god. named „Išćem hair,upijam mir“; 2002.god. „ Injekcija razuma na prijestolju“; 2011.god. „Ispovijest na dlanu“; 2016.god. „Uz kafu razgovora“.
 
Many of the poems have been publihed in collections of international caracter such as: Izvan dometa; Mostovi svjetlosti; Vršačka poetska susretanja; More na dlanu; Isprepleteni dušama stiha and others.
 
Member of Croatian literary society – Rijeka ; „Zlatna kočija stihova“ -Sisak and other associations.
 
President of the society named „Riječi sa Une „ Bihać.Organiser of three international gatherings of poets and writers in 2016,2017 and 2018.
 
 
SESTRA
 
Otišla sam od ljudi ranjena
Da se sakrijem
Da zaboravim
 
Da prostrem ležaj beskraju
Da zabeharam zaboravu
Pijana od boli i gorčine
 
Jedna djevojka noćas
Sjede pored mene
I stavi cvijeće na popucalo juče
 
Mjesečina je srebrila
u njenoj kosi
Noć nije remetila tišinu
 
Dugo je pričala o životu
Dugo je šutila o ratu
 
I, kada je pošla
Ostavila mi je malo nade
Osmijeh i tišinu
Da mi se nađe na putu.
 
 
 
SISTER
 
I left hurt from people
To hide
To forget
To spread the bunk to infinity
To blossom in oblivion
Drunk from the pain and bitterness
 
One girl sat tonight by me
And put flowers below me
To cracked yesterday
Moonlight was silvering her hair
Night wasn’t discomfiting the silence
 
She was talking about life for a long time
She was observing silence about the war
 
And,when she left
She relinquished a little hope
Smile and silence
just in case that i need it.
 
 
DILEMA
 
Idem ulicom bez broja
bez oznake
bez duha
 
Gledam
nema poznatog sokaka
nema osobe koja s prozora
zove na kafu
 
Koračam
ostavljam juče
otvaram vrata za danas
sutra čekam
 
Hitam
s rukama (ne)sreće
u trenutku tras
moje ja i Ja
u sukobu interesa
 
Vidim budućnost
iz prikrajka suživota
promatra me
 
Slušam misli
u uglu dilema
u iščekivanju smiraja
od djelića grade figure
za vrijeme
i prostor.
 
 
 
DILEMMA
 
I’m going through the street
With no number
With no label
With no spirit
 
I’m looking
There’s no familiar little street
And no person who calls for a cup of coffee
From the window
 
Striding
Leaving yesterday
Opening the door for today
Waiting for tommorow
 
I’m rushing
With hands of (un)happiness
And BAM!
In the moment,myself and Myself
Are in conflict of interests
 
I see the future from the corner of coexistance
It’s watching me
 
I’m listening to my thoughts
In the quoin of dilemma
In anticipation of peace
And from little pieces
They are building figures for
Time and space.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s