SAY A GOOD WORD TO ME ( СКАЖИ МНЕ ДОБРОЕ СЛОВO – MƏNƏ XOŞ BİR SÖZ DE) – Xhevat Latifi / Translated by Mesme Ismayilova

Poem by Xhevat Latifi
 
 
SAY A GOOD WORD TO ME
 
Say a good word to me
so I could watch the sky with a lake eye
so I could sniff the smell of fresh baked bread.
A word that it was given a lot of thoughts at the old men’s chamber
so I could open the gate of the underworld…
A good word, say just a good word to me
while Thalia* has chosen the intrigue’s rhythm
as her heartbeats for today,
the same as she did yesterday…
Since two thousands years ago,
the good word never grew old, never felt asleep.
A good word scares the death to death! Thalia*-
The muse of drama and comedy
Translated from Albanian, Majlinda Bashllari
 
 
 
СКАЖИ МНЕ ДОБРОЕ СЛОВО
Скажи мне доброе слово
чтобы я мог наблюдать небо глазами озера
чтобы почувствовать аромат свежего хлеба.
Такое слова , что размышляет мысли о богатстве человека
чтобы я мог открыть ворота подземного мира …
Хорошое слово, скажи мне просто хорошое слово
пока сумерки выбирают очарование ритма…
как ее сегоднишнее сердцебиение ,
таким и были как вчера
Так как были две тысячи лет назад,
доброе слово никогда не стареет , никогда не становится воспоминанием .
Хорошее слово пугает смерть до смерти! Сумерки …
Муза драмы и комедии…
 
Переводила: Месьма Исмаилова
 
 
 
MƏNƏ XOŞ BİR SÖZ DE
 
Mənə xoş bir söz de
Səmaya gölün gözüylə baxa biləm…
Təzə bişmiş cörəyin qoxusunu cəkə biləm..
Insan xəzinələri haqqında düşüncələri əks etdirən belə bir söz
Elə bir söz ki,mən yeraltı qapıları aça biləm..
Yaxşı söz…eləcə yaxşı bir söz de mənə…
nə qədər ki, alaqaranlıq cazibədar ahəngi seçir
bugünkü ürək döyüntəlri kimi…
elə dünən vurduğu kimi…
Belə ki,iki min il bundan əvvəlлki kimi …
yaxşı söz hec vaxt köhnəlmir, hec vaxt xəyala cevrilmir…
Yaxşı söz ölümü sonsuzadək qorxudur ! ….Alaqaranlıq..
Faciə və gülüşləri yaradan….
 
 
 
Tərcümə etdi : İsmayılova Məsmə (Azərbaycan)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s