Shtëpia Botuese “ADA” publikon kolanën me darama “Drama-I-II-III-IV-V) të  autori Mihal DEDJA 

Shtëpia Botuese “ADA” publikon kolanën me darama “Drama-I-II-III-IV-V) të  autori Mihal DEDJA 

 

Titulli: DRAMA 1
Autor: MIHAL DEDJA
Korrektimi letrar
dhe kopertina
nga autori

Botimi i parë, 2019
ISBN: 978-9928-269-81-2

Përgatiti për botim: Roland Lushi

Formati : 14x20cm

Të gjitha të drejtat i takojnë autorit

Shtëpia botuese “ADA”
Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap. 7
http://www. botimetada.com
Cel: 068 22 190 16
Tiranë mars 2019
Shtypur në shtypshkronjën e shtëpisë botuese “ADA”

Të gjithë librat e botuar te shtëpia botuese “ADA” gjenden në Bibliotekën Kombëtare Tiranë
CIP Katalogimi në botim BK Tiranë
Dedja, Mihal
Drama / Mihal Dedja.
– Tiranë : Ada, 2019
Vol.1, 164 f. ; 20 cm.
ISBN 978-9928-269-81-2
1.Letërsia shqipe 2 Drama
821.18 -2

 


Titulli: DRAMA 2
Autor: MIHAL DEDJA
Korrektimi letrar
dhe kopertina
nga autori

Botimi i parë, 2019
ISBN: 978-9928-269-86-7

Përgatiti për botim: Roland Lushi

Formati : 14x20cm

Të gjitha të drejtat i takojnë autorit

Shtëpia botuese “ADA”
Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap. 7
http://www. botimetada.com
Cel: 068 22 190 16
Tiranë mars 2019
Shtypur në shtypshkronjën e shtëpisë botuese “ADA”

Të gjithë librat e botuar te shtëpia botuese “ADA” gjenden në Bibliotekën Kombëtare Tiranë

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë
Dedja, Mihal
Drama II / Mihal Dedja.
Tiranë : Ada, 2019
168 f. ; 20 cm.
ISBN 978-9928-269-86-7
1.Letërsia shqipe 2.Drama
821.18 -2

 


Titulli: DRAMA 3
Autor: MIHAL DEDJA
Korrektimi letrar
dhe kopertina
nga autori

Botimi i parë, 2019
ISBN: 978-9928-269-87-4

Përgatiti për botim: Roland Lushi

Formati : 14x20cm

Të gjitha të drejtat i takojnë autorit

Shtëpia botuese “ADA”
Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap. 7
http://www. botimetada.com
Cel: 068 22 190 16
Tiranë mars 2019
Shtypur në shtypshkronjën e shtëpisë botuese “ADA”

Të gjithë librat e botuar te shtëpia botuese “ADA” gjenden në Bibliotekën Kombëtare Tiranë

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Dedja, Mihal
Drama III / Mihal Dedja. – Tiranë : Ada, 2019
160 f. ; 20 cm.
ISBN 978-9928-269-87-4

1.Letërsia shqipe 2.Drama

821.18 -2

Titulli: DRAMA 4
Autor: MIHAL DEDJA
Korrektimi letrar
dhe kopertina
nga autori

Botimi i parë, 2019
ISBN: 978-9928-269-88-1

Përgatiti për botim: Roland Lushi

Formati : 14x20cm

Të gjitha të drejtat i takojnë autorit

Shtëpia botuese “ADA”
Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap. 7
http://www. botimetada.com
Cel: 068 22 190 16
Tiranë mars 2019
Shtypur në shtypshkronjën e shtëpisë botuese “ADA”

Të gjithë librat e botuar te shtëpia botuese “ADA” gjenden në Bibliotekën Kombëtare Tiranë

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë
Dedja, Mihal Drama IV / Mihal Dedja. – Tiranë : Ada, 2019
168 f. ; 20 cm.
ISBN 978-9928-269-88-1
1.Letërsia shqipe 2.Drama
821.18 -2

Titulli: DRAMA 5
Autor: MIHAL DEDJA
Korrektimi letrar
dhe kopertina
nga autori

Botimi i parë, 2019
ISBN: 978-9928-269-89-8

Përgatiti për botim: Roland Lushi

Formati : 14x20cm

Të gjitha të drejtat i takojnë autorit

Shtëpia botuese “ADA”
Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap. 7
http://www. botimetada.com
Cel: 068 22 190 16
Tiranë mars 2019
Shtypur në shtypshkronjën e shtëpisë botuese “ADA”

Të gjithë librat e botuar te shtëpia botuese “ADA” gjenden në Bibliotekën Kombëtare Tiranë

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë
Dedja, Mihal
Drama V / Mihal Dedja. – Tiranë :
Ada, 2019
168 f. ; 20 cm.
ISBN 978-9928-269-89-8
1.Letërsia shqipe 2.Drama
821.18 -2

 

Botues: Roland Lushi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s