Shtëpia Botuese “ADA” publikon vëllimin poetik “Punoi si bleta për emër dhe mbiemër” të autorit Florian Mehmetaj

 Shtëpia Botuese “ADA” publikon vëllimin poetik “Punoi si bleta për emër dhe mbiemër” të autorit Florian Mehmetaj

Autor: Florian Mehmetaj
Titulli: Punoi si bleta për emër dhe mbiemër

Botimi i parë, 2019
ISBN: 978-9928-269-83-6

Përgatiti për botim: Roland Lushi

Formati : 14x20cm

Të gjitha të drejtat i takojnë autorit

 

Roland Lushi

Shtëpia botuese “ADA”
Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap. 7
http://www. botimetada.com
Cel: 068 22 190 16
Tiranë mars 2019

Shtypur në shtypshkronjën e shtëpisë botuese “ADA”

Të gjitha librat e botuar nga shtëpia botuese “ADA” gjenden në Bibliotekën Kombëtare Tiranë.

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë
Mehmetaj, Florian
Punoi si bleta për emër dhe mbiemër / Florian Mehmetaj.
– Tiranë : Ada, 2019
80 f. : me foto ; 20 cm.
ISBN 978-9928-269-83-6
I.Mehmetaj, Jetnor për atë
1.Letërsia shqipe 2.Poezia
3.Biografia (në formë letrare)
821.18 -1

PARATHËNIE

Duke ditur që im atë, ishte nga ata persona që e mbyllën jetën me kokën lart dhe unë nuk mund të rrija kurrë pa i dhënë atë që meritonte. Në fillim të viteve 90, im atë njihej vetëm në zonën e Cakranit, por duke u shfaqur në punë vazhdimisht me dinjitet, përkushtim dhe integritet, do të shkruante një histori, do të linte emër dhe do të linte gjurmë kudo që të shkelte. Me kalimin e viteve, sukseset në mënyrë konstante do t’i shtonte derisa të arrinte majën e piramidës në vitin 1999, ku i mori bletët dhe i hodhi në trup dhe pastaj hyri në librin e rekordeve “Guiness”!
Më vonë im atë i kishte dhe energjitë të pashteruara dhe shoqata e bletërritësve shqiptarë, që në vitin 1999 ishte sa një grusht, por pasi mori kontributet e babait tim, do të merrte mjaft parametra bashkëkohorë duke u rritur sa shoqata e Zvicrës, Rumanisë, Bullgarisë etj. Duke pasur parasysh gjithë këto suksese që im atë ka arritur, unë nuk mund të rrija pa i shprehur: kujtime, dhimbje dhe dashuri në një libër. Në historinë e tim ati, poezia ime është po aq dinjitoze sa e meritonte im atë dhe besoj se kur ta lexojnë këtë libër, do e ndjejnë babain tim si babanë e tyre. Unë si një autor i drejtëpërdrejtë në stil, realist, i kthjellët dhe i vetëdijshëm në respektin dhe sukseset e babait tim, e bëj po aq të dashur edhe në këtë tekst.
Babai mua më la energji të cilat edhe sot ekzistojnë, prandaj jeta ime nuk mund të mbyllej pa i dhënë atë që meritonte. Me anë të këtij libri do e vendos babain në hartën e bletërritësve, që kanë arritur suksese në botë. Unë me anë të këtij libri shumë personave do i rris prestigjin sepse po e presin me shumë mall këtë libër. Duke ditur që unë e kam përcaktuar me maturi të madhe stilin e të shkruarit, kam filluar të shkruaj që në vitet 2007-2008 duke u shfaqur i këndshëm dhe i lexueshëm nga shumëkush, besoj se libri im do të qarkullojë shpejt!

Autori

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s