BARGE HAULERS AT VOLGA (DE WOLGASLEPERS) – CATHARINA BOER (painting by Ilya Repin ) / Translation: Hannie Rouweler

Poem by CATHARINA BOER
 
 
BARGE HAULERS AT VOLGA
-painting by Ilya Repin-
 
Our task involves the repeating beating
of the clock, stagnation is like a lost day
or approaching mourning. We’re bound together
on rope without wondering about anything.
 
That task drives us further, we drag
the heavily loaded boat through water
while our concealed sweat slowly
continues to bother under our rags.
 
The cap hinders part of our sight,
while the other part makes us suspicious
– view at the ground – as if collapsing
for the leaders and die on their lines.
 
But we still have our song, though
no god or angel will cheer loudly:
the cadence, it’s how we shuffle on.
There isn’t a clearer answer.
 
 
 
DE WOLGASLEPERS
-bij een schilderij van Ilya Repin-
 
Onze taak ligt in de herhalende slag
van de klok, stilstand is als verloren dag
of naderende rouw. Wij zijn aan touw en
elkaar verbonden zonder ons iets af te vragen.
 
Die taak jaagt ons voort, wij tobben
de zwaar beladen boot door water
terwijl ons verscholen zweet traag
blijft plagen onder onze vodden.
 
De pet belemmert deel van ons zicht,
terwijl dat andere deel ons verdenkt
-blik naar de grond- te zwichten voor
de leiders en aan hun lijn te sterven.
 
Maar wij hebben nog ons lied, ofschoon
geen god of engel erbij zal juichen:
de cadans, daarin schuifelen we voort.
Duidelijker antwoord is er niet.
 
 
Translation: Hannie Rouweler

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s